Persbericht gemeente Oost Gelre

Plan Bommelwereld stap dichterbij; bestemmingsplan naar gemeenteraad voor vaststelling

Het college van B&W heeft op 18 januari ingestemd met het bestemmingsplan en ruimtelijk kwaliteitsplan voor de realisatie van het indoorattractiepark Bommelwereld. Het park krijgt als thema Olivier B. Bommel en is ingetekend aan de N18 ter hoogte van de Maarsevonder in Groenlo.

Kleine aanpassing om natuurwaarden te versterken

De afgelopen maanden is er een ontwerpbestemmingsplan en ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld. De plannen zijn vervolgens tentoongesteld bij Marveld en lagen tegelijkertijd zes weken ter inzage bij de gemeente. In overleg met onder andere de provincie en het waterschap is vervolgens nog een kleine aanpassing in het plan gedaan om met name de natuurwaarden te versterken tussen de Groenlose Slinge en het plangebied.

Draagt bij aan ambities voor recreatie en toerisme

Het college is enthousiast over het plan en ziet het als een mooie aanvulling voor de Achterhoek. Wethouder Marieke Frank: ‘Het plan draag bij aan de ambities voor recreatie en toerisme, zowel lokaal als in de Achterhoek. Doordat het een indoorattractiepark is, kunnen bezoekers er ook in de winter terecht. Hiermee vervullen we een jarenlange wens van de Achterhoek.’

Voorstel naar de raad

Nu het college heeft ingestemd kan het voorstel worden voorgelegd aan de raad. De raad neemt op 22 februari een besluit. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt, ligt deze zes weken ter inzage. Vervolgens start de initiatiefnemer met de uitwerking van de plannen naar een architectonisch bouwplan waarvoor straks een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. De start van de bouw wordt verwacht in 2023.

Terug naar het overzicht